Authority Metadata Viewer

Composer(s): Giovanni Battista Pergolesi
Work identifier: M33748
Real Name: Se tu m’ami, se sospiri
Display Name: Se tu m’ami, se sospiri
Genre: Vocal + Choral
Genre: Vocal + Choral
Genre Type: Aria
Song
Period: Baroque
Classical
Instrumentation: Voice
Piano
Composer(s): Giovanni Battista Pergolesi
Recording identifier: M2147734440
Real Name: Se tu m’ami, se sospiri
Display Name: Se tu m’ami, se sospiri
Genre: Vocal + Choral
Genre: Vocal + Choral
Genre Type: Aria
Song
Period: Baroque
Classical
Instrumentation: Voice
Piano