Otto (Jacob Hübertz) Mortensen

Danish Born 18 Aug 1907